Biografie
1913: 25 januari         
1915 - 1925                 
1925 - 1935                 
1935                           
1936 - 1938                 
1938 - 1940                 
1940                           
1942                           
1943                           
1944: sept                   
1944: okt - mrt 1945     
1945: 25 mrt      
1945: mrt - april                                
1945: 3 mei (?)             
1945: 5 mei               
1945: 7 mei               
1945: 8 mei               
1945: mei - juli           
1945 - 1947              
1947 - 1952
1952 - 1975                
1987 - 2000
Geboren te Harlingen
Woonplaats Sittard
Woonplaats Amersfoort; HBS-tijd en opleiding  mts Haarlem
Diploma mts; woonplaats Leeuwarden
Opleiding tot elektrotechnisch ambtenaar (ETA) bij de PTT Den Haag
Standplaats Rotterdam
Standplaats Den Haag; start illegale activiteiten
Standplaats Den Bosch; ontwikkeling illegale telefoonverbindingen
Standplaats Arnhem; lid LKP
Vertrek na slag om Arnhem naar bevrijde zuiden
PTT werkzaamheden in Tilburg en Eindhoven
PTT liaison officer in het 1st Canadian Corps van het 1e Canadese leger
Op weg met het 1e Canadese leger: Wijchen - ’s Heerenberg - De Liemers - Arnhem - Velp - Harskamp - Apeldoorn
Onderhandelingen De Nude
Hotel De Wereld Wageningen
Bevrijding Amersfoort en Hilversum
Bevrijding Amsterdam
Legerkamp Hilversum; bevrijdingsfeesten, afbouw werkzaamheden voor 1e Canadese leger
Werkzaamheden voor de PTT
Werkzaam voor Elektrofact BV, Amsterdam
Werkzaam voor NRU/NOS. Woonplaats Hilversum
Woonplaats Rheden; overleden op 8 april 2000
Toelichting biografie

Jeugd
Niek de Bode (1913-2000) werd in Harlingen geboren en verhuisde vanwege het werk van zijn vader bij Rijkswaterstaat op jonge leeftijd naar Sittard, waar hij de lagere school doorliep. Hierna verhuisde het gezin naar Amersfoort waar Niek de HBS bezocht. Niek had altijd bijzondere belangstelling voor techniek en volgde na de HBS een technische opleiding aan de Haarlemse mts. Vanwege de crisis was het moeilijk om werk te vinden en daarom besloot Niek aanvullende technische opleidingen te doen. In 1936 trad hij in dienst bij de PTT als aspirant elektrotechnisch ambtenaar. Na het behalen van dit diploma kreeg hij Rotterdam als standplaats met als taak het automatiseren van telefooncentrales.


Oorlog
Tijdens het bombardement van Rotterdam op 14 mei 1940 bevond Niek zich in het PTT-gebouw aan de Coolsingel. Vanuit de standplaats Den Haag die daarna volgde, werd Niek door collega Jan Thijssen bij het verzet betrokken. Hij gaf gegevens over Duitsers door die via de telefooncentrale te verkrijgen waren. In 1942 kreeg Niek een specifiekere opdracht van de OD (Orde Dienst) om illegale telefoonverbindingen door het hele land voor het verzet tot stand te brengen. Vanuit de standplaats Den Bosch ontwikkelde Niek de Bode daar in het geheim een systeem voor. Nadat dit systeem een tijd had gefunctioneerd, werd het helaas ontdekt. Daarop ontwikkelde Niek samen met collega Jarig Tolsma een nog beter systeem.
In het najaar van 1943 werd Niek door de PTT overgeplaatst naar rayon Arnhem. Via verzetsman Harry Montfroy werd Niek aldaar betrokken bij de Landelijke knokploeg (LKP) van Piet de Kruyff. Ook hier zette hij zijn kennis van illegale verbindingen in. Na de slag om Arnhem in september 1944 vertrok Niek per fiets - na een aantal spannende belevenissen - naar het bevrijde zuiden. Daar pakte hij vanuit Tilburg en Eindhoven zijn PTT-activiteiten weer op.
Op 25 maart 1945 haalden leden van het Eerste Canadese leger Niek tot zijn stomme verbazing op bij zijn ouderlijk huis in Nijmegen. Direct werd hij als PTT liaison officer toegevoegd aan het hoofdkwartier van Lieutenant-General Foulkes en kreeg hij tactische en technische taken toebedeeld door de Chief Signal Officer Brigadier Wrinch. Vanuit deze rol trok hij vanaf eind maart mee met het bevrijdingsleger via de Siegfriedlinie en de Liemers naar Arnhem en omstreken. Vanuit legerkampen in Velp, Harskamp en Apeldoorn ondernam hij diverse activiteiten.
Op of rond 3 mei 1945 woonde Niek een belangrijke onderhandeling bij tussen een geallieerde en Duitse delegatie in het gehucht De Nude bij Wageningen. Op 5 mei 1945 had Niek werkzaamheden te doen bij Hotel De Wereld in Wageningen. Op 7 mei trok Niek met de bevrijders mee naar Amersfoort en Hilversum en op 8 mei belandde Niek nog in een confrontatie met een Duitse eenheid op de Spuistraat in Amsterdam. Vanuit legerkamp Hilversum ervoer Niek in mei en juni 1945 de vreugde van de bevrijdingsfeesten in het Gooi.


Na de oorlog
Halverwege 1945 bouwde Niek zijn werkzaamheden af voor het Canadese leger en vervolgde zijn werk bij de PTT. Later was hij werkzaam bij de radiotechnische dienst van de NRU (Nederlandse Radio Unie) en NOS. Niek trouwde ruime tijd na de oorlog en woonde een tijd lang met zijn vrouw en twee kinderen in Hilversum. In het najaar van 1986 ontving Nico een certificaat van George Hees, Minister van Buitenlandse Zaken in Canada, hem toegekend vanwege diensten voor het Canadian Corps.
De laatste jaren van zijn leven brachten Niek en zijn vrouw door in Rheden, waar Niek op 8 april 2000 overleed.
Sittard 1917. Het gezin de Bode: vlnr  tante Cor, zus Agnes, moeder Margaretha, broer Wim (baby), zus Henny, vader Anton en Niek. Foto: familiearchief X. de Bode.
Niek de Bode (links) tijdens een elektro-practicum op de Eta-cursus in Haarlem. Foto: familiearchief X. de Bode.
Werkkamer Niek de Bode in het postkantoor aan de Coolsingel in Rotterdam na het bombardement op de stad. Foto:  familiearchief X. de Bode.