Boek
De oorlogsverhalen van Niek de Bode (1913-2000) zijn te mooi voor de vergetelheid, is de mening van auteur Xandra de Bode. Zij heeft haar vader in de jaren negentig van de vorige eeuw uitvoerig geïnterviewd over zijn verleden, want wat wist zij nu eigenlijk van haar vader? Jaren later zijn er diverse documenten opgedoken in dozen en mappen, waardoor er een completer beeld ontstond van Niek de Bode. Al het beschikbare materiaal gaf toen de doorslag om er een biografie van te maken. Xandra de Bode werkt voor de biografie samen met historisch redacteur Elsa Miedema vanwege het belang dat De Bode hecht aan bronnenonderzoek en daar waar mogelijk verificatie van feiten. 
Geschiedenis bestaat uit feiten en verhalen. Verhalen kleuren de feiten en geven de geschiedenis een menselijk gezicht. De biografie laat vooral het menselijke gezicht zien van iemand die eigenlijk als jongeling het leven wilde omarmen, maar die - net als zovelen - door een oorlog en toeval betrokken werd bij de donkere historie die in ons collectief geheugen zit: de Tweede Wereldoorlog.
De verwachting is dat de biografie in 2021 gereed komt.


Boeken en publicaties waarin Niek de Bode voorkomt:  

  • Ryan, C., Een brug te ver (Bussum 1974). Pagina's 100, 113, 301, 493. 
  • Bollen, H. en Vroemen, P., Canadezen in actie (Warnsveld 1994), pagina's 232, 254.
  • Miedema, E., ‘Nico de Bode: PTT’er, verzetsstrijder en bevrijder van Amsterdam’, Mars et Historia, 53:4 (2019) 36-42.
  • Hagen, O., Sta een ogenblik stil (WMJP 2020). Pagina's 144-145 en 157-160.